ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ (Servers)

ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ                                               PORT                                          ON/OFF

Server --> irc.icqchat.net                                           6667                                              ON

Server --> 206.72.193.165                                         6667                                              ON

                                                   NEW PORT                6697                                              ON


`Γενικες ΕΝΤΟΛΕΣ IRC`

/Join #Channel
Μπαίνεις στο κανάλι.

/Part #Channel
Βγαίνεις από το κανάλι.

/Part #Channel Reason
Βγαίνεις από το κανάλι με αιτία.

/Partall
Βγαίνεις από όλα τα κανάλια.

/List
Σου εμφανίζεται η λίστα με όσα κανάλια έχουν έστω και έναν χρήστη μέσα του εκείνη την στιγμή.

/me μηνυμα
Λεει στο κανάλι τι κάνετε εκείνη την στιγμή

/msg nick minima
Στέλνει ένα μήνυμα στον χρήστη χωρίς να ανοίξει παράθυρο.

/query nick
Στέλνει ένα μήνυμα στο χρήστη ανοίγοντας παράθυρο διαλόγου με αυτόν.

/whois nick
Δείχνει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο εάν είναι στο δίκτυο εκείνη την στιγμή.

/quit Reason
Αυτή η εντολή θα σας αποσυνδέσει από το δίκτυο προβάλλοντας ως αιτία της αποχώρησης το μήνυμα σας.

/away Reason
Αφήνει ένα μήνυμα που εξηγεί πως για κάποιο λόγο δεν προσέχετε στο δίκτυο. Αν κάποιος σας στείλει μήνυμα ή σας κάνει /Whois εκείνη στη στιγμή βλέπει ότι είστε Away με τον λόγο που ορίσατε πριν.

/away
Απενεργοποιεί το /Away Reason

/topic #Channel minima
Αλλάζει το topic με ένα καινούριο στο κανάλι

/mode #Channel +i
Κάνει το κανάλι μόνο για προσκεκλημένους χρήστες.(Invite-Only)

/mode #Channel +l Arithmos oriou xrhstwn
Θέτει ένα όριο σχετικά με το πόσοι χρήστες μπορούν να βρίσκονται στο κανάλι.

/mode #Channel +m
Κάνει το κανάλι Moderated (μόνο όσοι χρήστες έχουν Voice (+) Οp (@) ή HalfOp (%) ) μπορούν να μιλήσουν μέσα στο κανάλι.

/mode #Channel +n
Δεν επιτρέπονται μηνύματα από χρήστες που δεν βρίσκονται στο κανάλι.

/mode #Channel +p
Κάνει το κανάλι ιδιωτικό.

/mode #Channel +s
Κάνει το κανάλι μυστικό.

/mode #Channel +t
Μόνο οι διαχειριστές (@) και οι υποδιαχειρηστές (%) μπορούν να αλλάξουν το Topic του καναλιού.

/mode #Channel +c
Δεν επιτρέπει την αποστολή χρωμάτων στο κανάλι.

/mode #Channel +K
Δεν επιτρέπει το KNOCK στο κανάλι.

/mode #Channel +V                                                                                                                Δεν επιτρέπει την χρήση της εντολής /Invite στο κανάλι

/mode #Channel +S                                                                                                            Όταν κάποιος στέλνει χρώματα σε ένα κανάλι αφαιρούνται αυτόματα (Strip Colors).


/mode #Channel +N
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή nick μέσα στο κανάλι.

/mode #Channel +u
Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει τις εντολές /Names #Channel ή /who #Channel τότε του εμφανίζει μόνο όσους έχουν @.

/mode #Channel +C
Δεν επιτρέπεται η χρήση CTCPs στο κανάλι.

/mode #Channel +G
Κάνει το κανάλι G-Rated δηλαδή φιλτράρει όλες τις άσχημες εκφράσεις σύμφωνα με το badwords.message.conf

/mode #Channel +Q
Δεν επιτρέπονται τα kick μέσα στο κανάλι <<peace mode>>
/mode #Channel+k Key
Για να μπει κάποιος στο κανάλι πρέπει να γνωρίζει το key

/Mode <<#Channel>> +f (*) Lines : Seconds
Αυτή η εντολή ενεργοποιεί το flood protection σε ένα κανάλι. Χωρίς * ο ChanServ θα κάνει μόνο kick σε οποίον υπερβεί το όριο επαναλήψεων, εάν βάλουμε * τότε ο ChanServ θα κάνει Kick-Ban.
/mode #Channel +v nick
Δίνει voice (+) σε έναν χρήστη (συνήθως όταν το κανάλι είναι Moderated)

/mode#Channel+o nick
Κάνει τον χρήστη διαχειριστή καναλιού. (channel operator).

/mode #Channel +h nick
Κάνει τον χρήστη υποδιαχειρηστή και του δίνει δυνατότητα να 1)allazei topic
2)na kanei kick kapoion (ektos tous ops)
3)na allazei to modes tou kanaliou

/mode Channel +a nick
Κάνει τον χρήστη προστατευόμενο από kick/deop (δίνετε μόνο από τον founder)

/mode Channel +q nick
Χαρακτηρίζει τον χρήστη ως ιδιοκτήτη του καναλιού και τον προστατεύει συγχρόνως.

/mode #Channel +ooo nick nick1 nick2
Έτσι κάνεις μαζικά τους χρήστες διαχειριστές καναλιού .(Το ίδιο ισχύει και για μαζικό voice, ban, devoice,unban,deop,halfop)

/Invite #Channel Nick
Προσκαλεί τον χρήστη στο κανάλι.

/kick #Channel nick
Βγάζει προσωρινά τον χρήστη από το κανάλι.

/mode #Channel +b nick
Βγάζει τον χρήστη από το κανάλι μόνιμα.

/mode nick +i
Γίνεται αόρατος από κάποιον που δεν γνωρίζει τον ακριβή συλλαβισμό του ψευδωνύμου σου

/mode nick +w
Σας επιτρέπει να βλέπετε τα Wallops του server./mode nick +s
Σας επιτρέπει να βλέπετε τα server notices.